OÜ Vanarc – teadlikum lähenemine kinnisvarale

OÜ Vanarc koostab maakasutuse, ehitusõiguse ja riskide hinnanguid, analüüsib planeeringudokumente ja aitab teadlikumalt kinnisvaraga ümber käia mistahes portfellisuurusega arendajatele ja maaomanikele.

Tööprotsessi ja valmis tööd on võimalik pakkuda eesti, inglise ja vene keeles. Lisatasu eest on lõplik aruanne saadaval ka teistes keeltes.

Meie teenused maaomanikele ja arendajatele on:

 • Ehituslike võimaluste ja riskide analüüs
 • Mistahes taseme planeeringute analüüs
 • Maksimaalse võimaliku ehitusõiguse hindamine arendusobjektil
 • Miljööalade tingimuste analüüs
 • Detailplaneeringute algatamise tugi, sh eskiisid, koostöö omavalitsusega jne
 • Projekteerimistingimuste ja tehniliste tingimuste taotlemine
 • Kliendi esindamine ehitusõiguse ja planeerimisega seotud protsessides, sh avalikel aruteludel jne

Strateegiliste arengudokumentide (üldplaneeringud, KSH jms) koostajale pakume:

 • Asustuse arengusuundade analüüs
 • Üldplaneeringu tasemel arhitektuursete tingimuste väljatöötamine

Kinnisvara hindajatele pakume:

 • Parima võimaliku kasutuse väljaselgitamine
 • Maksimaalse võimaliku ehitusõiguse hindamine arendusobjektil

Kuna pole olemas kahte ühesugust kinnisvaraobjekti, läheneme igale tellimusele individuaalselt. Täpsema teabe saamiseks võtke meiega ühendust, küsige hinnapakkumust või lihtsalt head nõu.